.

เกี่ยวกับเรา

คาร์กิลล์เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยจัดตั้งสำนักงานซื้อขายในกรุงเทพมหานคร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   คาร์กิลล์ยังคงลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโต  ปัจจุบัน การดำเนินงานของคาร์กิลล์ครอบคลุมถึงการเป็นแหล่งผลิต จัดหาวัตถุดิบ แปรรูป บริหารจัดการสินค้า  จัดส่งและจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลาย รวมถึงเนื้อไก่  สินค้าพืชผล  อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์อาหาร และสารประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม

ความเป็นพลเมืองที่ดี (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

คาร์กิลล์เป็น พลเมืองที่ดีของประเทศไทย โครงการรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ของคาร์กิลล์  ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและช่วยชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กในชุมชน, โครงการส่งเสริมโภชนาการชุมชน และโครงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ  คาร์กิลล์และพนักงานของบริษัทฯ มุ่งมั่นในการตอบแทนชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

คาร์กิลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโต โดยการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมในท้องถิ่น  คาร์กิลล์เป็นหนึ่งในผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนั้น คาร์กิลล์ยังเป็นผู้ซื้อ น้ำตาล รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพื่อการส่งออก [ลิงค์ไปยังผลิตภัณฑ์ & บริการ, น้ำตาล]   ทีมงานน้ำตาลในไทยให้การสนับสนุนทีมงานจัดซื้อน้ำตาลของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคซึ่งมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศในการจัดซื้อน้ำตาลจากประเทศไทย  ในปี พ.ศ.2552  และ 2553  เราได้รับรางวัล “Thailand’s Best Friends Award” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ จากกระทรวงพาณิชย์

.
.