.

เท็กเจอร์ไรซิ่ง โซลูชั่น

คาร์กิลล์ เท็กเจอร์ไรซิ่ง โซลูชั่น เป็นผู้นำในการจัดหาสารเพิ่มความข้นหนืด รวมถึงสารประสาน โดยมุ่งเน้นการจัดหาให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก เราเสนอวิธีการเฉพาะเจาะจงสำหรับการปรับปรุงความเสถียร ของเนื้อสัมผัส ความคงที่ และอายุการเก็บรักษาอาหารในรูปแบบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนประกอบในอาหารที่มีมากมาย รวมทั้งไฮโดรคอลลอยด์, อิมัลซิไฟเออร์, เลซิติน, culture, แป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเหลือง

ในประเทศไทย

ธุรกิจเท็กเจอร์ไรซิ่ง โซลูชั่นของเรา เริ่มดำเนินการในประเทศไทยในปี ค.ศ.2006    เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายให้กับลูกค้าของเราซึ่งประกอบด้วย :

  • ไฮโดรคอลลอยด์ : สารตัวนำในการทำให้กลายเป็นเจลและเพิ่มความข้นหนืด สำหรับใช้กับอาหารและไม่ใช่อาหาร รวมถึงสาร  แซนแทนกัม สเคลอโรกลูแคน คาราจีแนน โลคัสบีนกัม กัวกัมและเพ็คติน
  • แป้งและสารที่สกัดจากสารอื่นๆ : แป้งดิบและแป้งแปรรูปจากวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้เป็นสารทำให้เป็นเจลและเพิ่มความข้นหนืด เพื่อใช้กับอาหารและไม่ใช่อาหาร สารเหล่านี้รวมถึงแป้งดิบและ มอลโตเด๊กซ์ตริน แป้งพรีเจลาติไนซ์ แป้งที่ต้านการย่อย แป้งดัดแปร แป้งเอสเตอร์และเอสเตอร์
  • โปรตีนถั่วเหลือง : แป้งและแป้งเท็กเจอร์ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงและเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า รวมถึงแป้งถั่วเหลืองและแป้งเท็กเจอร์ ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นรสถั่วเหลือง
  • เลซิติน:  สกัดจากน้ำมันพืชและไข่แดงเป็น อีมัลซิไฟเออร์ธรรมชาติสำหรับอาหารและอาหารสัตว์ ในรูปแบบที่เป็นของเหลว ผง (สารที่สกัดน้ำมันออก)และเลซิตินที่ได้จากการกรอง
  • จุลินทรีย์และเอ็นไซม์ : สำหรับกระบวนการหมักสำหรับเนยแข็ง นม และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ รวมถึงเอนไซม์สำหรับผลิตภัณฑ์ชีสบางชนิด ซึ่งได้รวมถึงการเพาะเชื้อบริเวณพื้นผิวและทำให้การสุกงอม การเพาะเชื้อเบื้องต้น การเพาะ แบบโปรไบโอติก แบบไบโอ – โพรเท็คแทนท์ แบบอาหารเลี้ยงเชื้อ เอนไซม์ลิโพเลติก  และเอนไซม์โปรตีนโปรทีโอไลทิค
  • สารผสม : ส่วนผสมของไฮโดรคอลลอยด์ และ อีมัลซิไฟเออร์ ที่เป็นผลพวงจากการผสมผสานจากส่วนประกอบต่างๆ  สิ่งเหล่านี้รวมถึงระบบมาตรฐานและระบบที่กำหนดขึ้นที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นม ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ไอซิ่ง ซอสปรุงรสและน้ำสลัด ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและขนมที่เป็นเจล
  • อาหารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : การเพิ่มคุณค่าสำหรับการทำงานของอาหารด้วย ส่วนผสม ส่วนผสมเสริมและสารอาหารพิเศษ สิ่งเหล่านี้รวมถึงคอลลาเจน ฟอสเฟสทิดิลโคลี (พีซี) ฟอสเฟสทิดิลเซอรีน (พีเอส) และ ฟอสเฟสทิดิลอินโนไซทอล       (พีไอ)
.
.