.

น้ำตาล

บริษัทคาร์กิลล์ดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำตาลในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และ เอทานอล บริษัทฯ ของเราได้คัดสรรน้ำตาลคุณภาพจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำตาลชั้นนำทั่วโลก และทำการจัดส่งน้ำตาลคุณภาพเหล่านี้ ไปยัง โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานน้ำตาล กลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนจำหน่าย ตลอดจนผู้บริโภคน้ำตาลทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสนใจในกระบวนการผลิตน้ำตาล การแปรรูปน้ำตาล กระทั่งกระบวนการกลั่นเอทานอล เพื่อตอบสนองและเติมเต็มวงจรซื้อขาย และจัดส่งน้ำตาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในประเทศไทย

แผนกน้ำตาล คาร์กิลล์ในประเทศไทยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับคาร์กิลล์สาขาหลักของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในฮ่องกงให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
คาร์กิลล์ นั้นถือเป็นผู้ซื้อเพื่อการส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เราสรรหาและส่งออกทั้งในรูปของน้ำตาลดิบ น้ำตาลทรายขาว ตลอดจน น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย และประเทศรัสเซีย รวมทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย

รางวัล “Thailand’s Best Friend” Award

ธุรกิจส่งออกเป็นถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย น้ำตาลถือเป็นหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญและมีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

Thailands Best Friend Sugar Awardทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ส่งออกทั้งหลายและได้จัดตั้งรางวัล “Thailand’s Best Friend Award” ขึ้นในปี 2552 ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฯได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ เพื่อรับรางวัล “Thailand’s Best Friend Award”ในปี 2552และ 2553 จากทางภาครัฐ เพื่อเป็นการขอบคุณและตระหนักถึงความสำคัญของ บริษัทคาร์กิลล์ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมเศรฐกิจของประเทศไทยในด้านการส่งออกเสมอมา

.
.