อาหารสัตว์ปีก

สัตว์ปีกที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ และ แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้ผลผลิตไข่และเนื้อไก่ตามความเหมาะสมสูงสุด  

เกษตรกรด้านสัตว์ปีกที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของสัตว์ปีก เช่นเดียวกับผลิตผลของสัตว์อื่นเมื่อครบกําหนดอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ของเราได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อช่วยพวกเขาในสิ่งเหล่านี้  

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสายพันธุ์ในสัตว์ปีกในด้านความสามารถของการให้ผลผลิต
  • ประเมินวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาและผลิตผลของสัตว์ปีก
  • ระบุข้อจำกัดของสารอาหารในอาหารสัตว์ปัจจุบันและเสนอทางเลือกอาหารสัตว์แนวใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ปีกได้รับอาหารที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

ในประเทศไทย  เราเสนอนวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ปีกที่หลากหลายให้แก่เกษตรกร รวมถึงฺหัวอาหารเข้มข้น(Base mixed), หัวอาหาร (concentrates) และ อาหารสำเร็จรูป (completed feeds)  ที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการพัฒนาสูงสุดด้านการเจริญเติบโต สุขภาพและผลการเลี้ยง ทั้งไก่เนื้อไก่ไข่ รวมทั้งเป็ด นกกระทาและสัตว์ปีกอื่นๆ

ไก่เนื้อ

เราออกแบบอาหารไก่เนื้อให้ครอบคลุมวิธีการเลี้ยงแบบครบวงจร ได้แก่ การใช้ยาและไม่ใช้ยาสำหรับไก่เล็ก(starter)  ไก่รุ่น(Grower) และไก่เนื้อระยะสุดท้าย(Finisher) ที่ทำให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีอาหารสำหรับไก่อนุบาล (Pre-starter )  พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่เนื้อรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับไก่เนื้อที่เลี้ยงเชิงพาณิชย์และไก่พื้นเมือง

ไก่ไข่

เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับไก่ไข่ รวมถึงอาหารสำหรับลูกไก่ไข่  ลูกไก่ไข่รุ่น  ไก่สาว และไก่ไข่ก่อนเริ่มไข่ และไก่ไข่ในแต่ละช่วงการเลี้ยงรวมไปถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่

เป็ด นกกระทาและสัตว์ปีกอื่นๆ

นอกจากอาหารไก่แล้ว เรายังเสนอทางเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์อีกหลายชนิด สำหรับสัตว์ต่อไปนี้

  • เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ด
  • นกกระทาเนื้อ นกกระทาไข่ และ
  • ห่านพื้นเมือง ไก่ต๊อก นกกระจอกเทศ นกพิราบ นกร้องเพลง (นกสวยงาม)และนกชนิดอื่น ๆ
.