.

จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่เด็กนักเรียน

น้ำดื่มสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดี  อย่างไรก็ตาม ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค  เช่นเดียวกับโรงรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม ในภาคอีสานของประเทศไทย  ซึ่งเป็นจังหวัดที่ คาร์กิลล์ เข้าซื้อโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในปี 2549

โรงเรียนในจังหวัดนี้ขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย เด็กนักเรียนต้องดื่มน้ำฝนจากบ่อซีเมนต์และแทงค์เก็บน้ำฝนโดยไม่ผ่านการกรอง  ในเดือนธันวาคม 2550  คาร์กิลล์ได้บริจาคระบบกรองน้ำดื่มและตัวจ่ายน้ำให้แก่ 134 โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม นักเรียนและครูกว่า  30,000 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

การมีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพของเด็กเหล่านี้  เด็กๆ มีสุขภาพดีขึ้น และมีพลังการเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น น้ำสะอาดยังหมายถึงความหวังสำหรับอนาคตที่ดีขึ้น

นอกจากนั้น คาร์กิลล์ได้บริจาคระบบกรองน้ำและตัวจ่ายน้ำอีก 20 ชุดให้แก่โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ คาร์กิลล์ ที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย

.
.