.

การช่วยให้ชุมชุนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในทุกที่ที่คาร์กิลล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ คาร์กิลล์ต้องการให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้าไปช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, สนับสนุนการศึกษา, และเพิ่มคุณภาพทางด้านโภชนาการ ให้กับสมาชิกในชุมชน  กิจกรรมของเราแตกต่างกันออกไปตามความจำเป็นในแต่ละท้องที่ ตัวอย่างเช่น:

  • มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนประมาณ 1,000 คน ทุกปี รวมเป็นเงินกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
  • สร้างโรงเรียน, ห้องสมุด และสนามเด็กเล่น รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนต่างๆ
  • ช่วยบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น เช่น การขุดลอกคูคลอง, ซ่อมแซมและปรับปรุงศาลารอรถโดยสาร และศาลาประชาคม
  • ให้การช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้า รวมถึงบ้านพักคนชรา
  • ให้การสนับสนุน “โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน” ทั้งด้านการเงินและในรูปแบบของอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงปลาและไก่ในโครงการ
.
.