.

สร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ

คาร์กิลล์และพนักงานของบริษัทฯต้องการมีส่วนในการพัฒนาชุมชุนที่เราอยู่อาศัย ทำงาน และทำธุรกิจ  หนึ่งกิจกรรมที่คาร์กิลล์ทำเพื่อให้ชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น คือ การจัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในราคาย่อมเยาว์ ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย
ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษย์ (Habitat for Humanity)  ในปี 2553 คาร์กิลล์ได้เริ่มโครงการระยะยาว เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆ โรงงานของคาร์กิลล์และในพื้นที่ชนบทอื่นๆ ทั่วประเทศไทย  โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯมีส่วนร่วมในทุกโครงการ ซึ่งพนักงานอาสาสมัครเหล่านี้ใช้เวลาและทักษะของตนในการสร้างบ้านในโครงการ นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้าในโครงการสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อให้พันธมิตรของคาร์กิลล์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานช่วยเหลือชุมชนของคาร์กิลล์ริเริ่มขึ้น

ในเดือนตุลาคม 2552  เราได้ฉลองบ้านหลังที่ 100 ที่สร้างร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติในประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสนี้  พนักงานของเรากว่า 110 คนและอาสาสมัครที่เป็นลูกค้าของคาร์กิลล์ ได้ร่วมมือกันสร้างบ้านสี่หลังในจังหวัดเชียงใหม่  ณ สิ้นสุดปี 2553  คาร์กิลล์ และพนักงานอาสาสมัคร และ พันธมิตร สามารถสร้างบ้านรวมกันได้ทั้งหมด 111 หลัง

ส่วนหนึ่งของพันธมิตรในระดับนานาชาติ

ความร่วมมือของคาร์กิลล์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับมูลนิธิ Habitat for Humanity ในระดับนานาชาติ  ณ สิ้นสุดปี 2553 คาร์กิลล์ได้มอบทุนกว่า 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการสร้างบ้านกว่า 400 หลังใน 19 ประเทศ ในหกทวีปทั่วโลก

.
.