skip to main content

คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง

คาร์กิลล์สร้างเครือข่ายระบบอาหารทั่วโลกเพื่อช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง เราเชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาด ลูกค้าที่มีโซลูชั่นโภชนาการที่ยั่งยืน และหล่อเลี้ยงโลก

 

คาร์กิลล์ในประเทศไทย

คาร์กิลล์เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยจัดตั้งสำนักงานซื้อขายในกรุงเทพมหานคร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   คาร์กิลล์ยังคงลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโต  ปัจจุบัน การดำเนินงานของคาร์กิลล์ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ผลิต จัดหาวัตถุดิบ แปรรูป บริหารจัดการสินค้า  จัดส่งและจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ได้แก่เนื้อไก่ปรุงสุก  สินค้าพืชผล  อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องปรุงในอาหารและเครื่องดื่ม เรามีสำนักงานตั้งอยู่ในกว่า 11 จังหวัดทั่วประเทศและมีพนักงานกว่า 14,000 คน

เกี่ยวกับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์กิลล์และการดำเนินงานของเรา


เกี่ยวกับเรา

พนักงานของ คาร์กิลล์ จำนวน 160,000 ราย ในกว่า 70 ประเทศ มุ่งมั่นทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในการช่วยกันรักษาโลกใบนี้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีความยั่งยืน      ในทุกๆ วัน เราเชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาด ลูกค้าให้เข้าถึงวัตถุดิบ ผู้บริโภคและสัตว์ให้เข้าถึงอาหารที่พวกเขาต้องการ  เราได้ผสมผสานประสบการณ์กว่า 154 ปี กับเทคโนโลยีใหม่และความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เพื่อทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่วางใจได้สำหรับลูกค้าด้านอาหาร การเกษตร การเงิน และอุตสาหกรรมในกว่า 125 ประเทศ เคียงคู่กันไป พวกเรากำลังสร้างอนาคตของการเกษตรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ Cargill.com และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเรา