skip to main content

คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยให้โลกเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คาร์กิลล์สร้างเครือข่ายด้านอาหารทั่วโลกเพื่อช่วยให้โลกเจริญเติบโตรุ่งเรือง เราเชื่อมโยงเกษตรกรสู่ตลาดสินค้า เราตอบโจทย์ลูกค้าด้วยทางเลือกทางโภชนาการที่ยั่งยืน และในขณะเดียวกันยังช่วยหล่อเลี้ยงโลกอีกด้วย

คาร์กิลล์ในประเทศไทย

คาร์กิลล์เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยจัดตั้งสำนักงานซื้อขายในกรุงเทพมหานคร  ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา คาร์กิลล์ดำเนินงานและลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนและเศรษฐกิจของไทย  เรามีสำนักงานมากกว่า 14 สาขาทั่วประเทศและมีพนักงานกว่า 15,000 คน

 

เกี่ยวกับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์กิลล์และการดำเนินงานของเรา

เกี่ยวกับเรา

Cargill ช่วยให้ระบบอาหารของทั้งโลกทำงานให้กับคุณ เราพาเกษตรกรมาพบกับตลาด พาลูกค้ามาพบกับวัตถุดิบ และพาครอบครัวมาพบกับสิ่งจำเป็นในแต่ละวัน ทั้งอาหารที่รับประทานไปจนถึงพื้นที่ใช้เดิน สมาชิกในทีมของเรากว่า 160,000 ทั่วโลกสร้างนวัตกรรมอย่างมีเป้าหมาย โดยส่งเสริมพันธมิตรและชุมชมของเราพร้อมกับหล่อเลี้ยงโลกด้วยวิธีที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ เป็นไปอย่างยั่งยืนด้วย

ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทนหรือเชื้อเพลิงหมุนเวียนจากของเสีย ศักยภาพของเราจึงไม่มีสิ้นสุด แต่ค่านิยมของเรายังคงเดิม เราให้ความสำคัญกับบุคคลเป็นอันดับแรก เรามุ่งสู่จุดหมายที่สูงกว่า เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง นี่คือแนวทางที่เราตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้าน และโลกที่เราเรียกว่าเป็นบ้านมาถึง 158 ปี รวมถึงเป็นแนวทางที่เราสืบทอดต่อในรุ่นถัดไปข้างหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Cargill.com  และ News Center