คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง

คาร์กิลล์สร้างเครือข่ายระบบอาหารทั่วโลกเพื่อช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง เราเชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาด ลูกค้าที่มีโซลูชั่นโภชนาการที่ยั่งยืน และหล่อเลี้ยงโลก

เกี่ยวกับเรา

คาร์กิลล์เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยจัดตั้งสำนักงานซื้อขายในกรุงเทพมหานคร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   คาร์กิลล์ยังคงลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโต  ปัจจุบัน การดำเนินงานของคาร์กิลล์ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ผลิต จัดหาวัตถุดิบ แปรรูป บริหารจัดการสินค้า  จัดส่งและจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ได้แก่เนื้อไก่ปรุงสุก  สินค้าพืชผล  อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องปรุงในอาหารและเครื่องดื่ม เรามีสำนักงานตั้งอยู่ในกว่า 11 จังหวัดทั่วประเทศและมีพนักงานกว่า 14,000 คน

เกี่ยวกับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์กิลล์และการดำเนินงานของเรา.


เกี่ยวกับเรา

Cargill คือผู้จัดหาสินค้าและบริการด้านอาหาร การเกษตร การเงิน และอุตสาหกรรมให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราร่วมมือกับเกษตรกร ลูกค้า รัฐบาลและชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนด้วยข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 150 ปี เรามีพนักงาน 155,000 คนใน 70 ประเทศที่ทุ่มเททำหน้าที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลกด้วยความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ​ www.cargill.com