.

โตโชกุ

โตโชกุ เปิดดำเนินการในประเทศไทยในปี เพื่อช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยสำหรับลูกค้าของโตโชกุในญี่ปุ่นและทั่วโลก  ความสำเร็จของเราเกิดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเรา และเครือข่ายของผู้จัดหาที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร

ในประเทศไทย  เราจัดหาสินค้าหลักซึ่งอยู่ในประเภทส่วนผสมอาหารและสินค้าพืชผลต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วย

  • อาหารแปรรูป รวมทั้งปลาทูน่า สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด รวมทั้งผลไม้อื่น ๆ และข้าวโพดหวาน
  • วัตถุดิบอาหาร  รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้งดัดแปร และแป้ง ถั่วแดง ธัญพืช ถั่ว งา  ข้าวไทย ข้าวบาเลย์และแป้งผสม
  • วิศวกรรมอาหาร รวมถึงเอทานอล

 

.
.