.

พืชน้ำมัน

แผนกพืชน้ำมันของบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้ธัญพืชและพืชน้ำมันเข้าไว้ด้วยกัน โดยบริษัทมีการดำเนินการแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหา, การผลิตและแปรรูป, ขนส่ง และจัดจำหน่ายธัญพืชและพืชน้ำมันไปทั่วโลก ทั้งนี้สินค้าหลักของบริษัทคือ ข้าวสาลี, ข้าวโพด, พืชน้ำมัน, ข้าวบาร์เลย์ และข้าวฟ่าง รวมทั้งน้ำมันพืช และกากถั่วเหลือง

ในประเทศไทย

บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดได้ใช้ทักษะความรู้ความชำนาญทางด้านต่างๆ ในการรวบรวม, การผลิตและแปรรูป การขนส่งและจัดจำหน่าย เพื่อสรรหาธัญพืช, พืชน้ำมัน รวมถึงน้ำมันพืชสำหรับการผลิตอาหาร และอาหารสัตว์ให้กับลูกค้าภายในประเทศ

ตัวอย่างเช่น เพื่อบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ บริษัทได้นำเข้ากากถั่วเหลืองจากประเทศบราซิล, อาร์เจนตินา, สหรัฐอเมริกา และอินเดีย รวมถึงอาหารโปรตีนชนิดอื่นๆ เช่น กากเรปซีด, กากเมล็ดทานตะวัน และกากคาโนลา นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายเมล็ดถั่วเหลืองให้กับบริษัทผู้สกัดน้ำมันในประเทศอีกด้วย

บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายข้าวสาลีจากประเทศอเมริกา, ออสเตรเลีย, บราซิล, สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศทะเลดำ ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ผู้ผลิตแป้ง และโรงงานผลิตขนมปัง

นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้รวบรวมจัดจำหน่ายข้าวโพดเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ประเทศมาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ด้วยความร่วมมือจากแผนกขนส่งทางทะเลในต่างประเทศ บริษัทจะนำเสนอและพัฒนาศักยภาพในการจัดส่งสินค้าในระบบห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อหาแผนการขนส่งที่เหมาะสม และช่วยจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้าแต่ละราย

.
.