ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุก

คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) เป็นผู้ส่งออกไก่ปรุงสุกที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย  คาร์กิลล์มีผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกหลากหลายชนิดไม่ว่า ทอด ย่าง หรือนึ่ง และได้บริการจัดหาทั้งเนื้อไก่ที่ไม่ปรุงรส หรือจะเป็นแบบหมัก ชุบแป้งทอดหรือชุบเกล็ดขนมปัง

ลูกค้าของเรามีตั้งแต่ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ผู้ผลิตอาหาร รวมทั้งผู้จัดจำหน่ายและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรปและแคนาดา

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยในอาหาร

คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) มีกำลังผลิต 75,000 เมตริกตันต่อปี และมีการดูแลห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยและคุณภาพสูง มีการควบคุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานนับตั้งแต่การเลี้ยงไปจนถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก   

ธุรกิจของคาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) เป็นแบบครบวงจร ฐานการผลิตสัตว์ปีกแบบบูรณาการของเราตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีและโคราช ประกอบด้วยฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ โรงฟัก โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่กระทง โรงงานแปรรูปไก่ โรงงานอาหารสำเร็จรูป และแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คาร์กิลล์ยังมีศูนย์สุขภาพสัตว์ปีก ซึ่งมีทีมสัตวแพทย์ประจำอยู่ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับควบคุมคุณภาพ และห้องทดลองทางจุลชีววิทยา

คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้เลี้ยงไก่เนื้อในเขตพื้นที่สระบุรี โคราช และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้รับวัตถุดิบที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการผลิตของเรา คาร์กิลล์จัดเตรียมลูกไก่กับฟาร์มลูกค้าและอาหารสัตว์จากโรงงานของเราเอง พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะเดินทางไปที่ฟาร์มของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบสภาพการเลี้ยงและสุขภาพของสัตว์ปีก

คำสัญญาที่เราให้ไว้กับคนและชุมชนในท้องที่

คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลน) มีการจ้างงานประมาณ 9,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่และอยู่รอบๆโรงงานของเรา เราคาดหวังที่จะเป็นต้นแบบในชุมชนในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพลเมืองที่ดี โดยการพัฒนาชุมชนและอุปถัมภ์การศึกษา

ในเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา โรงงานสระบุรีได้รับการรับรองจาก OHSAS 18001 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของเราที่จะปกป้อง ดูแลความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการของพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าในชุมชนโดยรอบ

ในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน โรงงานสระบุรียังได้รับ ISO 14001 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม

.