โภชนาการอาหารสัตว์

คาร์กิลล์ ให้คำตอบด้านโภชนาการอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะให้แก่ลูกค้าทั้งในอเมริกา  ยุโรปและเอเชีย    นอกเหนือจากการที่เราผลิตโภชนาการอาหารสัตว์ตามมาตรฐานปรกติทั่วไปนั้นแล้ว  เรายังคิดค้นส่วนผสมและโปรแกรมการจัดการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

โภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญของประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์

ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องจัดการกับหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพ การเจริญเติบโตและผลิตผลของสัตว์
ในความคาดหวังในของประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์และผลิตผล ซึ่งไดรับอิทธิพลอย่างมากมาจากโภชนาการอาหารสัตว์ที่ถูกต้อง  แต่เนื่องจาก  การพัฒนาการเจริญเติบโตของสัตว์อาจทำให้ความต้องการทางโภชนาการอาหารสัตว์เปลี่ยนแปลง และเป้าหมายในการผลิตเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการทาวโภชนาการ
คาร์กิลล์โภชนาการอาหารสัตว์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับเกษตรโดยออกแบบสินค้าและโปรแกรมอาหารสัตว์ที่ถูกต้องตามโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อให้ได้รับโภชนาการที่ถูกต้อง ในปริมาณและอายุที่เหมาะสม  
ด้วยนวัตกรรมในด้านอาหารสัตว์   เราสามารถช่วยพัฒนาผลการเลี้ยงสัตว์  ในด้านการเจริญเติบโต  สุขภาพ และ มีส่วนร่วมในความสำเร็จของเกษตรกร

ในประเทศไทย

เราเริ่มต้นธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศไทยของเราในปี ค.ศ. 1982(พ.ศ. 2525) โดยการสร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อผลิตอาหารสำหรับไก่เนื้อระยะแรก
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าฟาร์มทั่วประเทศไทยมากกว่า400  แห่ง โดยการให้คำตอบในด้านโภชนาการอาหารสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อาหารสุกร สัตว์น้ำ รวมทั้งสัตว์ปีก

เรามีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 200  ชนิดจากโรงงานอาหารสัตว์ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นครราชสีมาและพิษณุโลก นอกจากนี้เรายังมีคลังสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่

.