ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ เพื่อทำการวิจัยให้แก่เกษตรกรในด้านโภชนาการอาหารสัตว์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด

เรามีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่มีความหลากหลายในรูปแบบลอยน้ำและจมน้ำ โดยพิจารณาจากระยะเวลาการเลี้ยง   ระบบการจัดการฟาร์ม และวิธีการจัดการโปรแกรมอาหารที่ให้   
ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือมากมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยในการพัฒนาสูตรอาหาร, โปรแกรมการให้อาหารที่ส่งต่อถึงผลการเลี้ยงที่ดีขึ้น  

ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์น้ำมีดังนี้

  • ปลานิล
  • ปลาดุกอุย
  • ปลาดุกแอฟริกัน
  • ปลาแรด
  • ปลาสลิด
  • ปลากะพง
  • ปลาเก๋า
  • ปลากราย
  • กบ
.