skip to main content

ฉนวนไฟฟ้าแบบของเหลว Envirotemp™

เลือกเอสเทอร์ธรรมชาติและฉนวนไฟฟ้าแบบของเหลวสังเคราะห์ของ Envirotemp™ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการจ่ายไฟฟ้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุ้มค่าใช้จ่าย

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการซัพพลายเชนด้านเอสเทอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก Cargill ได้ให้บริการของเหลวเอสเทอร์จากธรรมชาติที่ไม่นำไฟฟ้า Envirotemp™ FR3™ และของเหลวเอสเทอร์สังเคราะห์ Envirotemp 200 แก่บริษัทผลิตไฟฟ้า ลูกค้าฝ่ายอุตสาหกรรม และผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วโลก มีการใช้ของเหลว Envirotemp กับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายกว่า 1 ล้านตัวทั่วโลก

ติดต่อเรา หรือ envirotempfluids.com  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

"การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีของเหลว FR3™ บริษัทผลิตไฟฟ้าสามารถ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยที่สามารถใช้หม้อแปลงขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
  • เพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัย (ของเหลว FR3 มีจุดวาบไฟและจุดติดไฟต่ำกว่าน้ำมันแร่ถึงสองเท่า)
  • ยืดอายุของฉนวน (ใช้งานได้ยาวนานกว่าน้ำมันแร่ 5-8 เท่า)
  • เพิ่มกำลังการผลิต (ของเหลว FR3 มีความสามารถในการทนความร้อนสูงกว่า 20%)
  • ปรับปรุงรอยเท้าทางนิเวศน์ให้ดีขึ้น เนื่องจากของเหลว FR3 สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่เป็นพิษ และเป็นมีคาร์บอนเป็นกลาง"
     

ผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้าแบบของเหลว Envirotemp™ ของเรา

Shared FR3 Logo Preview

ของเหลว Envirotemp™ FR3™

ของเหลวเอสเทอร์จากธรรมชาติ Envirotemp FR3 เป็นของเหลวที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพและมีคาร์บอนที่เป็นกลาง ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการจ่ายไฟฟ้า โดยการยืดอายุของฉนวน เพิ่มกำลังการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัย ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม

Shared 200 Logo Preview

ของเหลว Envirotemp™ 200

ของเหลว Envirotemp™ 200 เป็นฉนวนไฟฟ้าแบบของเหลวที่มีเอสเทอร์เป็นตัวทำละลาย เหมาะสำหรับการใช้งานกับหม้อแปลงที่เปิดโล่ง (ทั้งแบบใหม่และแบบอุดปิด) ซึ่งมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่สูงกว่า การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า และทนต่อความชื้นสูงกว่า เมื่อเทียบกับน้ำมันแร่

เพิ่มเติม

ค้นพบว่าน้ำมันเครื่องยนต์ล้ำนวัตกรรมเหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงระบบพลังงานและระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าของคุณอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม