พันธะสัญญาของเราทั่วโลก

มาตรการอาหารปลอดภัย

Rural development child returns to schoolมาตรการอาหารปลอดภัยจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อผู้คนได้รับอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต และสุขภาพที่ดี ธุรกิจคาร์กิลล์มีส่วนในมาตรการอาหารปลอดภัย โดยการจัดสรรอาหารที่มีโภชนาการเพื่อช่วยปรับปรุงการรับประทาน อาหารให้กับลูกค้า ในแต่ละปี เราทำงานร่วมกับเกษตรกรนับล้านคน เพื่อช่วยให้พวกเขาผลิตอาหารมากขึ้น มีความยั่งยืนมากขึ้น และ ไปถึงตลาดมากขึ้น ได้รับราคาที่ยุติธรรมและพัฒนามาตรฐาน การดำรงชีพของพวกเขา เรายังคงร่วมมือกับคู่ค้าของเราในภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขระยะยาวเกี่ยวกับความ อดอยาก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ ปลอดภัย มีโภชนาการ และมีราคาย่อมเยา ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา คาร์กิลล์ได้ แจกจ่ายกอาหารมากกว่า 55 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลด ความอดอยากและปรับปรุงคุณภาพโภชนาการขององค์กรระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น.

ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน

เราทำงานเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ซับซ้อน ความท้าทายด้าน สิ่งแวดล้อม และสังคมในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราเชื่อในความ รับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานเอาใจใส่มวลมนุษย์และสิทธิของมนุษย์ ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ ปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างมี มนุษยธรรม นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ปฏิบัติด้านการเกษตรอย่าง รับผิดชอบที่สุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปกป้อง ผืนดินและอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรักษา คาร์กิลล์ทำงานร่วมกับ คู่ค้าทางธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และชุมชน เพื่ออนุบาลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสนับสนุนแนวทางการ ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ.

Environmental innovation bioboilerการดูแลสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของเราที่คาร์กิลล์ คือการดูแลมวลมนุษยชาติ เป็นเป้าหมาย ที่เรียบง่ายและจริงใจ ที่มีความท้าทายมากขึ้นในฐานะที่ประชากรโลก เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอาหารที่เลี้ยงดูมวลมนุษย์และสัตว์ จำเป็นต้องมี น้ำสะอาด อาหาร ดิน และแสงสว่างในการเติบโต เราจึงจำเป็นต้องมี ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของโลก ความสำเร็จ อย่างต่อเนื่องของคาร์กิลล์จำเป็นต้องพึ่งพาความมุ่งมั่นของเราในการรักษาสิ่งแวดล้อมทุกวัน.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคาร์กิลล์ในความ มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.

Food safety leadership laboratoryความปลอดภัยของอาหาร

ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านอาหารและเกษตรกรรม ความปลอดภัยของ อาหารจึงเป็นพื้นฐานของธุรกิจที่ยั่งยืนของคาร์กิลล์ เป้าหมายของเรา คือการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัยในทุกที่และทุกเวลา เรายอมรับว่างานของเราในส่วนสำคัญนี้นั้นไม่มีวันเสร็จสิ้น เราทำงาน ทุกวันเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าของลูกค้าของเรา เริ่มด้วย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต และขยายไปจนถึงการพัฒนา ความปลอดภัยของอาหารทั่วโลก.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารของคาร์กิลล์.

การมีส่วนร่วมในชุมชน

คาร์กิลล์ช่วยสร้างชุมชนที่สดใสและมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของประเด็น ชุมชน ให้พนักงานของเรามีส่วนร่วม และเพิ่มทักษะ และให้โอกาสใน การร่วมงานกับผู้อื่น เราได้มอบรายได้รวมของทุกประเทศก่อนหักภาษี 2 เปอร์เซ็นต์ อิงตามค่าเฉลี่ยสามปี ไปยังโครงการสำหรับพัฒนา โภชนาการ สุขภาพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม คาร์กิลล์ได้ บริจาคเพื่อการกุศลถึง 69.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั่วทั้ง 57 ประเทศ ในปีงบประมาณ 2012 โดยร่วมกับพนักงานของเรา ธุรกิจและหุ้นส่วน ในชุมชน เราได้สร้างประโยชน์ และการพัฒนาที่เห็นได้ชัดในชุมชน ของเรา.

.