.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อเริ่มก่อตั้งคาร์กิลล์ในปี 1865 ธุรกิจของเราตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า "วาจาของเราคือสัญญาของเรา" ในวันนี้ ฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากล ที่มีความหลากหลาย เรายังคงตั้งอยู่บนฐานของวัฒนธรรมแห่งความเชื่อ และการให้เกียรติ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำธุรกิจของเรา เราทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะหล่อเลี้ยงคนในโลกนี้ ด้วยวิถึที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบ โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ เรามีแรงบันดาลใจใน เป้าหมายของเราเพื่อเป็นผู้นำระดับโลกในการดูแลมวลมนุษยชาติ และดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในตลาดเชิงเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และการเงินที่เราให้บริการอยู่

ในประเทศไทย

ในประเทศไทย คาร์กิลล์มุ่งเน้นการดำเนินโครงการต่าง ๆ  ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชนบทและทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ธุรกิจ และพนักงานของบริษัทฯมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ ตอบแทนชุมชนที่เราอาศัย ทำงานและดำเนินธุรกิจ  คาร์กิลล์ทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบประโยชน์ที่แท้จริงและให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างยั่งยืน                                                           

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของเราประกอบด้วย

.
.