.

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คาร์กิลล์ เป็นบริษัทเอกชน ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร การเกษตร การเงิน และ อุตสาหกรรมต่างๆ  คาร์กิลล์ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางการค้าและการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราประสบความสำเร็จทางธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเรามีเป้าหมายที่จะสรรหาและร่วมงานกับพนักงานที่มีศักยภาพเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอความคิดที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรมของเรา

.
.