skip to main content

เกี่ยวกับเรา

ในหลายตลาดและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เราทำงานทุกวันเพื่อช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง.

เราทำงานควบคู่ไปกับเกษตรกร ผู้ผลิต เจ้าของโรงงาน ผู้ค้าปลีก รัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของเราในการหล่อเลี้ยงโลกบนวิถีแห่งความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน เมื่อรวมกัน เราสามารถสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาด้านนวัตกรรม และช่วยให้ชุมชนเจริญเติบโตและมั่งคั่ง.

เกี่ยวกับเรา

คาร์กิลล์เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยจัดตั้งสำนักงานซื้อขายในกรุงเทพมหานคร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   คาร์กิลล์ยังคงลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโต  ปัจจุบัน การดำเนินงานของคาร์กิลล์ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ผลิต จัดหาวัตถุดิบ แปรรูป บริหารจัดการสินค้า  จัดส่งและจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ได้แก่เนื้อไก่ปรุงสุก  สินค้าพืชผล  อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องปรุงในอาหารและเครื่องดื่ม เรามีสำนักงานตั้งอยู่ในกว่า 11 จังหวัดทั่วประเทศและมีพนักงานกว่า 14,000 คน

การสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

คาร์กิลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโต โดยการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมในท้องถิ่น  คาร์กิลล์เป็นหนึ่งในผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนั้น คาร์กิลล์ยังเป็นผู้ซื้อ น้ำตาล รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพื่อการส่งออก [ลิงค์ไปยังผลิตภัณฑ์ & บริการ, น้ำตาล]   ทีมงานน้ำตาลในไทยให้การสนับสนุนทีมงานจัดซื้อน้ำตาลของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคซึ่งมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศในการจัดซื้อน้ำตาลจากประเทศไทย  ในปี พ.ศ.2552  และ 2553  เราได้รับรางวัล “Thailand’s Best Friends Award” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ จากกระทรวงพาณิชย์

รางวัลระดับประเทศที่เราได้รับเมื่อไม่นานมานี้ ได้แก่

พ.ศ. 2560

 • ใบประกาศเกียรติคุณการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากกระทรวงแรงงาน
 • CSR-DIW Continuous Awards  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556)

พ.ศ. 2559

 • รางวัล AMCHAM CSR Excellence Award จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558)
 • Good Governance of Environment จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • Energy Saving Awards – PB, Petchaburi plant จากกระทรวงพลังงาน
 • Drug Free factory Awards- PSK , Phitsanulok plant จากกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2558

 • Standard of Corporate Social Responsibility จากกระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556)
 • Green Industry Certification at Level 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 )
 • Safety in working place awards-PSK , Phitsanulok plant จากกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2557

 • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 • Longest Support Award from Habitat of Thailand Foundation
At A Glance

ภาพรวมของคาร์กิลล์

แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์กิลล์ด้วยข้อมูลสรุปทางการเงิน

Company Overview

ภาพรวมของบริษัท

คาร์กิลล์ให้อาหาร การเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมแก่โลก

Community Engagement

การมีส่วนร่วมในชุมชน

คาร์กิลล์ลงทุนในชุมชนท้องถิ่นผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเป็นหุ้นส่วน และการรวมกับพนักงานของเราที่เป็นอาสาสมัคร

รายงานประจำปีของบริษัท

Shared Annual Report Preview

รายงานประจำปีของบริษัทเราได้รวมเอาผลการดำเนินงานด้านการเงินและความรับผิดชอบของบริษัทเราในลักษณะที่สะท้อนถึงการมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำกำไรของเรา (ภาษาอังกฤษ)

เพิ่มเติม

ประวัติของเรา

History

สำรวจความเป็นมาของคาร์กิลล์ที่มีมานานกว่า 150 ปีในช่วงเวลาที่สามารถโต้ตอบนี้.

Cargill in Thailand Fact Sheet (PDF)