skip to main content

เกี่ยวกับเรา

บริษัทที่ดำเนินงานในตลาดอุตสาหกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย เราทำงานทุกวันเพื่อช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง

เราทำงานเคียงข้างไปกับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงงาน ผู้ค้าปลีก รัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการหล่อเลี้ยงโลกใบนี้บนวิถีของความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน การทำงานเคียงข้างกันเราสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาด้านนวัตกรรม และช่วยให้ชุมชนเจริญเติบโตและมั่งคั่งได้ดียิ่งขึ้น

คาร์กิลล์ในประเทศไทย

 

คาร์กิลล์เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยจัดตั้งสำนักงานซื้อขายในกรุงเทพมหานคร  ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา คาร์กิลล์ดำเนินงานและลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนและเศรษฐกิจของไทย  เรามีสำนักงานมากกว่า 14 สาขาทั่วประเทศและมีพนักงานกว่า 15,000 คน

ธุรกิจของคาร์กิลล์ในประเทศไทยประกอบธุรกิจด้านห่วงโซ่อุปทานเมล็ดพืชและเมล็ดพืชน้ำมัน โภชนาการสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากไก่ปรุงสุก เครื่องปรุงในอาหารและน้ำผลไม้ และเท็กเจอร์ไรซิ่ง โซลูชั่น คาร์กิลล์เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดูแลชุมชนท้องถิ่นของเรา เราให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคนิคการเกษตรให้กับเกษตรกรมากกว่า 1,500 ราย นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children Thailand) เพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน นอกจากนี้เราให้การสนับสนุนโรงเรียนรอบๆ สำนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างบ้านให้กับครอบครัวในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

รางวัลระดับประเทศที่เราได้รับ

คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ดูแลชุมชนและหล่อเลี้ยงโลก ความมุ่งมั่นของเราในการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบได้รับการยอมรับจากรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศในประเทศไทย

พ.ศ. 2563

  • มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001) จากกระทรวงแรงงาน
  • รางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
  • รางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
  • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

พ.ศ. 2562

  • รางวัล Organization of the Year and Executive of the Year พ.ศ. 2562 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2561

  • รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2560

  • หนังสือรับรอง Good Labor Practices จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
At A Glance

รู้จักคาร์กิลล์

แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์กิลล์

Company Overview

ภาพรวมของบริษัท

คาร์กิลล์นำอาหาร ผลิตภัณฑ์การเกษตร และบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมให้กับผู้คน

Community Engagement

การมีส่วนร่วมในชุมชน

คาร์กิลล์ลงทุนในชุมชนท้องถิ่นผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเป็นหุ้นส่วน และการทำงานร่วมกับพนักงานของเราที่เป็นอาสาสมัคร คาร์กิลล์ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรระดับประเทศและระดับโลก (NGOs) เพื่อพัฒนาชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นด้านความมั่นคงด้านอาหาร โภชนาการ และความยั่งยืน  เรามีกลุ่มที่นำโดยพนักงานที่เรียกว่า Cargill Cares Council ซึ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของเรา
Cargill Cares Council เรียนรู้ถึงประเด็นที่สำคัญต่อชุมชนของเรา สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้นำชุมชน และทำงานเพื่อช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพและส่งเสริมชุมชนให้มีชีวิตชีวาและมั่นคง

รายงานประจำปีของบริษัท

Shared Annual Report Preview

รายงานประจำปีของบริษัทเราได้รวมเอาผลการดำเนินงานด้านการเงินและความรับผิดชอบของบริษัทเราในลักษณะที่สะท้อนถึงการมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำกำไรของเรา (ภาษาอังกฤษ)

เพิ่มเติม

History

เรียนรู้ความเป็นมาของคาร์กิลล์ที่มีมานานกว่า 150 ปีในไทม์ไลน์นี้