skip to main content

เกี่ยวกับเรา

บริษัทที่ดำเนินงานในตลาดอุตสาหกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย เราทำงานทุกวันเพื่อช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง

เราทำงานเคียงข้างไปกับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงงาน ผู้ค้าปลีก รัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการหล่อเลี้ยงโลกใบนี้บนวิถีของความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน การทำงานเคียงข้างกันเราสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาด้านนวัตกรรม และช่วยให้ชุมชนเจริญเติบโตและมั่งคั่งได้ดียิ่งขึ้น

คาร์กิลล์ในประเทศไทย

คาร์กิลล์เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยจัดตั้งสำนักงานซื้อขายในกรุงเทพมหานคร  และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   คาร์กิลล์ดำเนินงานและลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโตยิ่งขึ้น  ปัจจุบัน การดำเนินงานของคาร์กิลล์ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ผลิต จัดหาวัตถุดิบ แปรรูป บริหารจัดการสินค้า  จัดส่งและจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ได้แก่เนื้อไก่ปรุงสุก  สินค้าพืชผล  อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องปรุงในอาหารและเครื่องดื่ม เรามีสำนักงานตั้งอยู่ในกว่า 11 จังหวัดทั่วประเทศและมีพนักงานกว่า 14,000 คน

 

การสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

คาร์กิลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโต โดยการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมในท้องถิ่น  คาร์กิลล์เป็นหนึ่งในผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกรายใหญ่ของประเทศไทย นอกจากนั้น คาร์กิลล์ยังเป็นผู้จัดซื้อน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพื่อการส่งออก [ลิงค์ไปยังผลิตภัณฑ์ & บริการ, น้ำตาล]   โดยในไทยนั้นได้ทำธุรกิจจัดซื้อน้ำตาลในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคซึ่งมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศในการจัดซื้อน้ำตาลจากไทย  และในปี พ.ศ.2552  และ 2553  เราได้รับรางวัล “Thailand’s Best Friends Award” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ จากกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย

 

รางวัลระดับประเทศที่เราได้รับ ได้แก่

 

พ.ศ. 2561

 • Thailand Labor Management Excellence Award 2018 จากกระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรความร่วมมือให้แก่สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) จากกระทรวงแรงงาน
 • AMCHAM CSR Excellence Recognition 2018 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
 • CSR-DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556)
 • ใบรับรองมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร Global G.A.P certification 
 • คุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หรือ Best Excellence Award for Laboratory Quality จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

พ.ศ. 2560

 • ใบประกาศเกียรติคุณการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากกระทรวงแรงงาน
 • CSR-DIW Continuous Awards  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556)

พ.ศ. 2559

 • รางวัล AMCHAM CSR Excellence Award จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558)
 • Good Governance of Environment จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • Energy Saving Awards – PB, Petchaburi plant จากกระทรวงพลังงาน
 • Drug Free factory Awards- PSK , Phitsanulok plant จากกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2558

 • Standard of Corporate Social Responsibility จากกระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556)
 • Green Industry Certification at Level 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 )
 • Safety in working place awards-PSK , Phitsanulok plant จากกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2557

 • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 • Longest Support Award from Habitat of Thailand Foundation
At A Glance

ภาพรวมของคาร์กิลล์

แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์กิลล์ด้วยข้อมูลสรุปทางการเงิน

Company Overview

ภาพรวมของบริษัท

คาร์กิลล์ให้อาหาร การเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมแก่โลก

Community Engagement

การมีส่วนร่วมในชุมชน

คาร์กิลล์ลงทุนในชุมชนท้องถิ่นผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเป็นหุ้นส่วน และการร่วมกับพนักงานของเราที่เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อชุมชนต่างๆ

รายงานประจำปีของบริษัท

Shared Annual Report Preview

รายงานประจำปีของบริษัทเราได้รวมเอาผลการดำเนินงานด้านการเงินและความรับผิดชอบของบริษัทเราในลักษณะที่สะท้อนถึงการมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำกำไรของเรา (ภาษาอังกฤษ)

เพิ่มเติม

ประวัติของเรา

History

เรียนรู้ความเป็นมาของคาร์กิลล์ที่มีมานานกว่า 150 ปีในไทม์ไลน์นี้

Cargill in Thailand Fact Sheet (PDF)